Polska Izba Pielgrzymkowa

PIP

Polska Izba Pielgrzymkowa jest stowarzyszeniem, które powstało
w Częstochowie w listopadzie 1999 r.

Grupuje biura turystyczne specjalizujące się w organizacji wyjazdów pielgrzymkowych , przewoźników autokarowych oraz inne podmioty gospodarcze działające na rzecz ruchu pielgrzymkowego.

Wśród założycieli PIP jest przedstawiciel klasztoru Ojców Paulinów
na Jasnej Górze oraz redakcja Tygodnika Niedziela.

Celem działania Polskiej Izby Pielgrzymkowej jest promowanie turystyki pielgrzymkowej, a w szczególności konsolidacja branży organizatorów pielgrzymek , osób fizycznych i prawnych działających na rzecz zabezpieczenia ruchu pielgrzymkowego. Działanie na rzecz współpracy osób i podmiotów gospodarczych, instytucji kościelnych i świeckich. Wspieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi ruchu pielgrzymkowego
i zapobieganie nieuczciwej konkurencji,promowanie jakości i legalności imprez turystycznych o charakterze pielgrzymkowym oraz działania na rzecz rozwoju infrastruktury służącej pielgrzymom z uwzględnieniem potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.
Nasze cele realizujemy poprzez spotkania z kościelnymi organizatorami pielgrzymek, współpracę z Radą Episkopatu ds. Migracji, Turystyki
i Pielgrzymek oraz organizacjami działającymi w branży turystycznej.
Także poprzez organizację konferencji, szkoleń dla organizatorów pielgrzymek  oraz targów pielgrzymkowych. W naszych działaniach zwracamy uwagę na integrację różnych grup pielgrzymów, w tym osób starszych i niepełnosprawnych.

W 2001 r. Polska Izba Pielgrzymkowa opracowała raport na temat stanu ruchu pielgrzymkowego Polsce i nieraz w artykułach prasowych zbierała głos w sprawie istotnych problemów ruchu pielgrzymkowego.

Obecnie Izba zrzesza około 30 członków.